Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

00monnn066
00monnn066
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viazyrafa zyrafa
00monnn066
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viazyrafa zyrafa
00monnn066
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viaola-la ola-la
00monnn066
5567 c659
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaoutofmyhead outofmyhead
00monnn066
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viaoutofmyhead outofmyhead

June 27 2017

4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight vianotperfectgirl notperfectgirl
00monnn066
6709 6b85
Reposted fromusual usual vianotperfectgirl notperfectgirl
00monnn066
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton

June 26 2017

00monnn066
i gdy wydaje mi się, że najmocniej potrzebuję dziś Ciebie, uświadamiam sobie, że tak naprawdę to siebie samej mi brak.
— Zaklinaczka
00monnn066
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapinkdress pinkdress
00monnn066
4067 40d9 500
Reposted frompengin pengin viapozakontrola pozakontrola

June 23 2017

5122 9c34
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaPedoP4nda PedoP4nda
00monnn066
00monnn066
00monnn066
6963 2ef5
Reposted fromhysterie hysterie viapatrzpodnogi patrzpodnogi
00monnn066
9271 6421 500
Reposted fromsosna sosna viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl