Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

00monnn066
i gdy wydaje mi się, że najmocniej potrzebuję dziś Ciebie, uświadamiam sobie, że tak naprawdę to siebie samej mi brak.
— Zaklinaczka
00monnn066
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapinkdress pinkdress
00monnn066
4067 40d9 500
Reposted frompengin pengin viapozakontrola pozakontrola

June 23 2017

5122 9c34
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaPedoP4nda PedoP4nda
00monnn066
00monnn066
00monnn066
6963 2ef5
Reposted fromhysterie hysterie viapatrzpodnogi patrzpodnogi
00monnn066
9271 6421 500
Reposted fromsosna sosna viaikari ikari

June 21 2017

6394 2f22 500
7305 b5b4
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaOnly2you Only2you
00monnn066
2393 24c4
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabeinthe beinthe
00monnn066

June 20 2017

00monnn066
kto będzie wiedział, gdzie szukać, kiedy ukryjesz się przed całym światem?
6315 2038
Reposted fromamatore amatore vianotperfectgirl notperfectgirl
00monnn066
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viaoutofmyhead outofmyhead
00monnn066

June 19 2017

00monnn066
1412 e9da 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl