Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

00monnn066
00monnn066
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature
1777 9a9e 500
Reposted fromohnina ohnina viahimerra himerra
00monnn066
00monnn066
3630 4913
00monnn066

April 21 2017

00monnn066
00monnn066
00monnn066

30/2015

Erotyk dla następcy – Bohdan Urbankowski

I

Przeprowadź ją przez pokój 
niby ścieżką wśród lasu 
na stole 
zapal różę 
dobrą jak nocna lampka

Potem 
rozbieraj ją delikatnie 
z obronnych gorsetów 
z zaciśnięcia rąk 
drżenia ramion ... 
Otul szeptem.

A jeśli kiedyś 
wybiegnie nagle z pokoju 
biegnij za nią 
nie pozwól 
ukryj jej twarz 
w swych wielkich rękach 
mów słowa 
dużo słów 
te wszystkie 
których ja zapomniałem 
których się wstydziłem

Proszę cię 
ty 
którego nienawidzę 
który przyjdziesz po mnie 
by z jej drobnych piersi 
zdrapać ślady mych rąk 
rozchylić jej kolana 
proszę cię 
bądź dla niej dobry

II

Nie wiesz 
że będziesz kochał mnie 
że powie ci słowa 
wypróbowane ze mną 
że w jej włosach 
poczujesz mój oddech 
na jej brzuchu 
napotkasz nocą 
moje ręce

I jeśli czasem 
wciągając cię w siebie 
aż do zachłyśnięcia 
pomyli nasze imiona - 
nie myśl o mnie z nienawiścią

to ja 
uczyłem ją jak dziecko 
nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał 
to ja 
czasem jeszcze mówię do ciebie 
wtedy 
myślałem 
że mówię tylko do niej

III

Twój cień w jej oczach 
to mój cień

jej głos pełen niepokoju 
to mój głos

gdy ona cofa się z lękiem 
ja powracam 
pamiętaj

na każde twoje słowo 
zbyt ostre

na każdy gest 
nie dość szczery 
ja powracam 
pamiętaj

I jeśli kiedyś sama 
zapłacze nocą 
nie wchodź do jej pokoju 
już ja 
będę przy niej

https://www.facebook.com/2015w365

April 20 2017

00monnn066
„Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.”
— Piotr Adamczyk
00monnn066
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
00monnn066
8070 0b36
Reposted fromoll oll viaoutofmyhead outofmyhead
00monnn066
7667 96b8
Reposted fromkonwalia konwalia viamyzone myzone
00monnn066
Pamiętaj tylko, że byłam kobietą, która chciała Cię kochać.
Reposted frommielle mielle viapolyphonicsoul polyphonicsoul
00monnn066
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.

April 19 2017

00monnn066
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viarenioo renioo
5401 af60
Reposted fromturquoise turquoise viaorchila orchila
00monnn066
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
2246 6614 500

banshy:

Neuschwanstein Castle by Jacob Riglin

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaoutofmyhead outofmyhead
9906 f240 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl