Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

00monnn066
00monnn066
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

00monnn066
3325 6fad

March 18 2017

00monnn066
4627 a459 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamyzone myzone
00monnn066
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viapolyphonicsoul polyphonicsoul
00monnn066

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
00monnn066
8232 95b8
Reposted fromerial erial viaxxxxxes xxxxxes
5909 a3ec 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaxxxxxes xxxxxes
5623 501d 500
Reposted fromgruschenka gruschenka viaxxxxxes xxxxxes

March 15 2017

00monnn066
0140 a71a
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaszydera szydera
00monnn066
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft vianiskowo niskowo
00monnn066
5208 61df
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamarlylee marlylee
00monnn066
Czasami zdarza mi się, że ktoś zapomina o moim istnieniu
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viablackheartgirl blackheartgirl
00monnn066
00monnn066
Reposted fromsmorzando smorzando viaEllaElla EllaElla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl